A call to anguish

עדי דאר

יסורים, עינוי וכאב הם היסודות לאהבה במערכת היחסים המשמשת מסגרת רעיונית לסדרת צילומי סטילס, המתכתבת עם עולם האופנה ומהווה בסיס לדיאלוג עם קהל היעד שלה. השמלות בסידרה מציעות לצופה מסע דרך פירוק והרכבה של גוף ישן-חדש, מסען של זוג נערות הבוחרות לנתק עצמן לטובת אהבתן שהיא טאבו.
חזור