וֶלְטְשְמֶרְץ, מסע בצער העולם

עדו צוקרמן 2018-1978

דרך שורה של סיטואציות ביוגראפיות אישיות, אותן חוויתי ביחסיי עם דמויות מרכזיות בסביבתי המידית – דמויות שעצבו את אופיי בעבר,
השפיעו על התנהלותי בהווה ונבאו את מהלך חיי בעתיד, נוצר המסע המתמשך שלי 'בצער העולם'.

פתיחה חגיגית 6.11.18 | 20:00
חזור