Saying goodbye to your things, the gift project

דפנה טלמון

"לאחר למעלה משלוש שנות נדודים בחיפוש אחר אורח חיים חופשי, חשתי שעלי לנסח מנגנון חדש שיאפשר לי חופש ושבתי לגור בבית. אלא שהרצון להיות חופשיה, הוביל אותי למחשבות על המשקולת שאני נושאת על צווארי – ציוד, רכוש וחפצים רבים שמגדירים אותי ואת חיי. שעברו איתי מדירה לדירה במהלך השנים. ״

פתיחה חגיגית 6.11.18 | 20:00
חזור