מטרופוליס

סימה לנדא

דרך כניסה חשאית לאזורים השמורים ביותר, מכוונת לנדה את המצלמה למפעלים עצמם ובאמצעות מהלכים כגון היפוך היא מאפשרת לדימויים להפר את החוקיות וליצר משמעות פורמליסטית חדשה. עבודה זאת נוצרה כתגובה לחשיפת כמות הזיהום המתקיימת במפרץ חיפה.

פתיחה חגיגית 5.12.18 | 20:00
התערוכה תוצג עד ה-1.4.19

חזור